Om oss

Hur bildades föreningen och vilka målsättningar har vi!

Vilka är vi?


1998

Vi är ett antal flyghistoriker som har träffats regelbundet i Kalmar sedan våren 1998. Vi har fört en ambulerande tillvaro, träffarna inleddes i källaren hos en av oss. Vi fick efter ett tag möjlighet att få låna frivilligförbundens lokaler vid Kalmar flygplats.

1999

I december 1999 fick F 12:s kamratförening tillgång till en byggnad på flygplatsområdet i Kalmar av Luftfartsverket. Genom ett vänligt tillmötesgående av kamratföreningen bereddes även vi möjlighet att få en lokal i samma byggnad. Vi ägnade december 1999 och januari 2000 åt att iordningställa vår lokal.

2001

Vi ägnade oss åt att hålla regelbundna träffar samt genomföra olika resor. Under hösten ägnade vi oss åt att sammanställa tre montrar som placerats inne i terminalbyggnaden på Kalmar flygplats. Dessa montrar ska med modeller, bilder och föremål spegla "Flyget i Kalmar", utställningen invigdes i september 2002.

2002

Under 2002 formaliserade vi oss, d v s bildade förening. Vi fortsatte våra regelbundna träffar.

2003

Vi fortsatte på vår inslagna linje med många aktiviteter för våra medlemmar i form av föreläsningar, filmkvällar, resor m m. Vi erhöll bidrag från Europeiska socialfonden för att under 2003/2004 genomföra en studie avseende möjligheterna att skapa ett flygmuseum i Kalmar.

2004

Vi är även en regionavdelning under Svensk Flyghistorisk Förening, SFF.

2008

Vi flyttade vår verksamhet till f.d Robotkasernen i Norra delen av parkeringen vid Kalmar Airport. Här ägnar vi våra träffar åt inbjudna föreläsare, snacka flyg, se på flygvideo, m m. Vi ligger även bakom tre montrar med bl.a  F 12:s samtliga stridsflygplan i plast som går att se på Kalmar Airport.

VAD VILL VI?

Här följer ett urval av våra målsättningar:

• Forska om Kalmar flygflottilj
• Bedriva forskning om flyget i Kalmarbygden
• Bygga upp ett bibliotek med flyglitteratur, flygtidskrifter och filmer

• Arrangera bussresor till intressanta flygmuséer och flygdagar

• Anordna intressanta föreläsningar om flyg och annat som berör detta.

Är Du sugen på att delta i våra aktiviteter, tveka inte!
Kontakta Lennart Davidsson på tel: 070-237 69 83 alt mail: lennart.davidsson2@telia.com