Vilka är vi?


1998

Vi är ett antal flyghistoriker som har träffats regelbundet i Kalmar sedan våren 1998. Vi har fört en ambulerande tillvaro och träffarna inleddes i källaren hos en av oss. Efter en tid fick vi möjlighet att låna frivilligförbundens lokaler vid Kalmar flygplats.

1999

I december 1999 fick F 12:s kamratförening tillgång till en byggnad på flygplatsområdet i Kalmar av Luftfartsverket. Genom ett vänligt tillmötesgående av kamratföreningen fick även vi möjlighet att få en lokal i samma byggnad. Vi ägnade december 1999 och januari 2000 åt att iordningställa vår lokal.

2001

Vi ägnade oss åt att hålla regelbundna träffar samt genomföra olika resor. Under hösten byggde vi upp tre montrar med flygplansmodeller med bl a de flygplan som trafikerat Kalmar flygplats.

2002

Under 2002 formaliserade vi oss dvs bildade föreningen med namnet Kalmar Flyghistoriska Sällskap (KFS). Vi fortsatte våra regelbundna träffar och de tre montrarna med flygplansmodeller, bilder och föremål som speglar "Flyget i Kalmar" invigdes i september 2002.

2003

Vi fortsatte på vår inslagna linje med många aktiviteter för våra medlemmar i form av föreläsningar, filmkvällar, resor m m. Vi erhöll också bidrag från Europeiska socialfonden för att under 2003/2004 genomföra en studie avseende möjligheterna att skapa ett flygmuseum i Kalmar.

2004

Kalmar Flyghistoriska Sällskap (KFS) blir upptagna som en regionavdelning under Svensk Flyghistorisk Förening (SFF).

2008

Vi flyttade vår verksamhet till f d Robotkasernen i norra delen av parkeringen vid flygplatsen. Här ägnade vi våra träffar åt inbjudna föreläsare, snacka flyg, se på flygvideo m m. Sedan några år tillbaka har vi våra träffar i anslutning till terminalbyggnaden till Kalmar/Öland Airport.

VAD VILL VI?

Här följer ett urval av våra målsättningar:

• Forska om Kalmar flygflottilj
• Bedriva forskning om flyget i Kalmarbygden
• Bygga upp ett bibliotek med flyglitteratur, flygtidskrifter och filmer

• Arrangera bussresor till intressanta flygmuséer och flygdagar

• Anordna intressanta föreläsningar om flyg och annat som berör detta.

Är Du intresserad att delta i våra aktiviteter, tveka inte!
Kontakta Lennart Davidsson tel: 070-237 69 83 alt mail: lennart.davidsson2@telia.com