Styrelse

Ordförande: Mats Olsson tel 076-006 67 71
Sekreterare (kontaktperson): Lennart Davidsson tel 070-237 69 83
Kassör/Webmaster: Jörgen Nilsson tel 073-415 52 87
Ledamöter: Lars E Eriksson & Bengt Fredriksson
Suppleant: Jan Arvidsson & Mats Eriksson
Revisorer: Lars Törnqvist & Martin Davidsson
Valberedning: Guy Sjögren & Margareta Wahlin

Stadgar

Kalmar Flyghistoriska Sällskap/F 12 Kamratförening