Styrelse

Ordförande: Mats Olsson tel 076-006 67 71
Sekreterare (kontaktperson): Lennart Davidsson tel 070-237 69 83
Kassör/Webmaster: Jörgen Nilsson tel 073-415 52 87
Ledamöter: Lars E Eriksson & Bengt Strigén
Suppleant: Kenneth Petersson
Revisorer: Lars Törnqvist & Martin Davidsson
Valberedning: Guy Sjögren & Bengt Fredriksson