Välkommen till Kalmar Flyghistoriska Sällskap (KFS)

Vi ser gärna att flygintresserade kontaktar oss, vare sig det gäller tid och datum för nästa träff, information om pågående/kommande aktiviteter eller bara för att diskutera flyg i största allmänhet! 

Här kommer några aktiviteter som vi ägnar oss åt:
- Föreläsningar
- Forskning om flyg
- Modellbygge
- Flygsimulator
- Flyguppvisningar
- Resor till flygmuséer
- Flygfilmer.

Nyhetsforum

Torsdag 6 oktober kl 18.30!

Svante Kilén och Johan Kritz berättar om "Renoveringen av FFVS J 22 till flygbart skick".

Mer om höstens program finns under "Program"!

Intresserad att bli medlem i KFS!

Är du intresserad att vara medlem i Kalmar Flyghistoriska Sällskap (KFS), så kan du betala in 250 kr på Plusgiro 33 37 44-1! Ange ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress på inbetalningen!

Välkommen!

Tips

Vaktel förlag!

Christer Bergström har en internationellt erkänd status som framstående expert på andra världskriget. Med 27 böcker i ämnet bakom sig är han också en flitigt anlitad och högt uppskattad skribent. Länk till hemsida:
https://bergstrombooks.se/

Stridspilot i FV under kalla kriget!

20 oktober 2021: Ulf Johansson tipsar om en film på YouTube: Som stridspilot i Flygvapnet under kalla kriget deltog Thorbjörn Engback regelbundet i den svenska incidentberedskapen. För att se filmen, så klicka här:  #