Välkommen till Kalmar Flyghistoriska Sällskap (KFS)

Vi ser gärna att flygintresserade kontaktar oss, vare sig det gäller tid och datum för nästa träff, information om pågående/kommande aktiviteter eller bara för att diskutera flyg i största allmänhet! 

Här kommer några aktiviteter som vi ägnar oss åt:
- Föreläsningar
- Forskning om flyg
- Modellbygge
- Flygsimulator
- Flyguppvisningar
- Resor till flygmuséer
- Flygfilmer.

Nyhetsforum

God Jul & Gott Nytt År!


Styrelsen önskar samtliga medlemmar God Jul & Gott Nytt År! Vårsäsongens första möte är planerat till den 20 januari och vi återkommer med program innan dess! Varmt välkomna tillbaka till en vårsäsong med många intressanta aktiviteter!

Intresserad att bli medlem i KFS!


Är du intresserad att vara medlem i Kalmar Flyghistoriska Sällskap (KFS), så kan du betala in 250 kr på Plusgiro
33 37 44-1! Ange ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress på inbetalningen!

Välkommen!

Tips

Vaktel förlag!

Christer Bergström har en internationellt erkänd status som framstående expert på andra världskriget. Med 27 böcker i ämnet bakom sig är han också en flitigt anlitad och högt uppskattad skribent. Länk till hemsida:
https://bergstrombooks.se/

Stridspilot i FV under kalla kriget!

20 oktober 2021: Ulf Johansson tipsar om en film på YouTube: Som stridspilot i Flygvapnet under kalla kriget deltog Thorbjörn Engback regelbundet i den svenska incidentberedskapen. För att se filmen, så klicka här:  #