Välkommen till Kalmar Flyghistoriska Sällskap (KFS)

Vi ser gärna att flygintresserade kontaktar oss, vare sig det gäller tid och datum för nästa träff, information om pågående/kommande aktiviteter eller bara för att diskutera flyg i största allmänhet! 

Här kommer några aktiviteter som vi ägnar oss åt:
- Föreläsningar
- Forskning om flyg
- Modellbygge
- Flygsimulator
- Flyguppvisningar
- Resor till flygmuséer
- Flygfilmer.

Nyhetsforum

Torsdag  i april (datum kommer snart)!

Föreläsning med Christer Ödlund om "Ambulansflyg och att vara helikopter-pilot".

OBS! Medlemsavgift år 2023!

Påminnelse om att medlemmar snarast betalar in medlemsavgiften enligt följande: Betala in 250 kr på Plusgiro
33 37 44-1 alt Swish 123 400 05 68 och ange ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress på inbetalningen!

Hälsningar

Styrelsen

Tips

Vaktel förlag!

Christer Bergström har en internationellt erkänd status som framstående expert på andra världskriget. Med 27 böcker i ämnet bakom sig är han också en flitigt anlitad och högt uppskattad skribent. Länk till hemsida:
https://bergstrombooks.se/

Nya böcker i KFS bibliotek!

Två nya böcker att låna finns nu i föreningens bibliotek:
1) "Djungelpilot" av Elin Larsson
2) "Från B3 till Gripen" av F17 Kamratförening!