Välkommen till Kalmar Flyghistoriska Sällskap (KFS)

Vi ser gärna att flygintresserade kontaktar oss, vare sig det gäller tid och datum för nästa träff, information om pågående/kommande aktiviteter eller bara för att diskutera flyg i största allmänhet! 

Här kommer några aktiviteter som vi ägnar oss åt:
- Föreläsningar
- Forskning om flyg
- Modellbygge
- Flygsimulator
- Flyguppvisningar
- Resor till flygmuséer
- Flygfilmer.

Nyhetsforum

Torsdag 1 december kl 18.30!

Dag Berggren berättar om "Två tyska pilotöden från andra världskriget". Vi kommer också att äta en jullandgång som kommer från Kallskänken i Kalmar. Priset på jullandgången är sponsrat och den kostar 75 kronor och då ingår även dryck. För att vi ska veta hur många landgångar vi ska beställa behöver vi veta om du kommer. Meddela Lennart Davidsson senast på måndag den 28 november på följande mailadress:  lennart.davidsson2@telia.com

Intresserad att bli medlem i KFS!

Är du intresserad att vara medlem i Kalmar Flyghistoriska Sällskap (KFS), så kan du betala in 250 kr på Plusgiro 33 37 44-1! Ange ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress på inbetalningen!

Välkommen!

Tips

Vaktel förlag!

Christer Bergström har en internationellt erkänd status som framstående expert på andra världskriget. Med 27 böcker i ämnet bakom sig är han också en flitigt anlitad och högt uppskattad skribent. Länk till hemsida:
https://bergstrombooks.se/

Nya böcker i KFS bibliotek!

Två nya böcker att låna finns nu i föreningens bibliotek:
1) "Djungelpilot" av Elin Larsson
2) "Från B3 till Gripen" av F17 Kamratförening!